ชื่อวิทยาลัย

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

178/1 ถนนเยาวราช
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

076 – 211 – 343

512 ถนนเยาวราช
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

076 – 214 – 818

42/20 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000

076 – 224 – 283

215 หมู่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

076 – 621 – 428

224/9 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

076 – 214 – 147

266 ซอยเดชาณรงค์ ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

076 – 212 – 496

ที่อยู่ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพืี้นที่ภาคใต้ 2
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
178/1 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง ภูเก็ต 83000