นายอดิศักดิ์ ชัชเวช

ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 กันยายน 2564 นายมนัส ชิณการณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต และนางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคถลาง ร่วมต้อนรับ ครูฝึกในสถานประกอบการ โครงการการพัฒนาครูฝึก และจัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ

วันที่ 11 กันยายน 2564 นายมนัส ชิณการณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต และนางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคถลาง ร่วมต้อนรับ ครูฝึกในสถานประกอบการ โครงการการพัฒนาครูฝึก และจัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ ขยายและยกระดับ การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2564 โดยมีครูฝึก จากสถานประกอบการ และสถานศึกษา ในสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม การประชุม ระหว่างวันที่ 10-11 และ 17-18 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาบัยเทคนิคภูเก็ต

นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาครูฝึก และจัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ

นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาครูฝึก และจัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ ขยายและยกระดับ การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2564 โดยมีครูฝึก จากสถานประกอบการ และสถานศึกษา ในสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม การประชุม ระหว่างวันที่ 10-11 และ 17-18 กันยายน 2564 โดยมีนายสุรินทร์ บุญสนอง เลขานุการศูนย์ อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาบัยเทคนิคภูเก็ต

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 ได้ประชุมติดตามงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อาชีวทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 2 โดยมีนายสุรินทร์ บุญสนอง เลานุการศูนย์ฯ และ นายพงศักดิ์ อำนวยผล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ ฯ ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการ ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ ตึกวิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่ภาคใต้ 2 จัดโครงการพัฒนาครูนิเทศก์ในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 30 ชั่วโมง

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่ภาคใต้ 2 จัดโครงการพัฒนาครูนิเทศก์ในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยมีวิทยากร 4 ท่าน ประกอบด้วย
1.ผอ.อดิศักดิ์ ชัชเวช
2.ดร.สุรินทร์ บุญสนอง
3.ดร.จริยา เอียบสกุล
4.ผอ.กิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์
โดยมี คณะครูจากสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง ระหว่างวันที่ 20-21ส.ค. 64 และ วันที่ 27-28 ส.ค. 64 ณ ห้องประชุมศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต #คุณภาพนำปริมาณ

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูนิเทศก์เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2564

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูนิเทศก์เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2564 รูปแบบออนไลน์

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายอดิศักดิ์   ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 190 คน จากสถานศึกษาในสังกัดศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง) ณ ห้องประชุมศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อาชีวทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 2

วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 ได้ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อาชีวทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 2 กับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างานทวิภาคี สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุรินทร์ บุญสนอง เลขานุการศูนย์ฯ และ นายพงศักดิ์ อำนวยผล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ ฯ ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการ ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ ตึกวิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 จัดประชุมออนไลน์ ชี้แจงนโยบายการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ให้กับท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 จัดประชุมออนไลน์ ชี้แจงนโยบายการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ให้กับท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง โดยมีนายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสุรินทร์ บุญสนอง เลขานุการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีฯ และนายพงศักดิ์ อํานวยผล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

เรียนเชิญเป็นคณะกรรมการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2

นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 ได้เข้าพบ ท่านประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ประชุมการขับเคลื่อนการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์อาชีวทวิภาคีภาคใต้ 2

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 ได้ประชุมการขับเคลื่อนการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์อาชีวทวิภาคีภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ณ ห้องประชุมศูนย์กำลังคน ฯ ตึกวิทยบริการ

ที่อยู่ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพืี้นที่ภาคใต้ 2
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
178/1 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง ภูเก็ต 83000