นายระวิ ดาบทอง

ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ

ที่อยู่ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
178/1 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง ภูเก็ต 83000