ชื่อวิทยาลัย

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

326 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

076 – 412 – 077

170 หมู่  9  ถนนชายทะเล  
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

076 – 455 – 085

41 หมู่ 6 ถนนตะกั่วป่า-พังงา
ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา 82110

076 – 455 – 085

43 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130

076 – 496 – 451

ที่อยู่ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพืี้นที่ภาคใต้ 2
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
178/1 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง ภูเก็ต 83000