ชื่อวิทยาลัย

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ถนนท่าเรือ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

075 – 611 – 796

90 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120

075 – 699 – 130

30/12 หมู่ 4 ตำบลคลองหิน
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

075 – 665 – 685

50 ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

075 – 613 – 148

ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ 81130

075 – 621 – 546

ที่อยู่ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพืี้นที่ภาคใต้ 2
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
178/1 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง ภูเก็ต 83000