ชื่อวิทยาลัย

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

96 หมู่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

075 – 501 – 070

70 หมู่ 4 ถนนตรัง-ปะเหลียน
ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองจังหวัดตรัง 92000

23 หมู่ที่ 2 ถนนเทศารัษฎา
ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง 92130

42/20 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000

075 – 271 – 495

123 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง
ตำบลนาตาล่วง  อำเภอเมือง 
จังหวัดตรัง  92000

075 – 213 – 426

89 หมู่ 5 ถนนตรัง-สตูล ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120

075 – 501 – 897

89 หมู่ 5 ถนนตรัง-สตูล ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120

075 – 213 – 330

99 หมู่ที่ 7 ตำบลนาท่ามเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92190

075 – 284 – 152

7/2 หมู่ 7  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000

075 – 242 – 468

45 หมู่ 6 ถนนบางรัก-ควนขัน 
ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   92000

075 – 225 – 971

ที่อยู่ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพืี้นที่ภาคใต้ 2
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
178/1 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง ภูเก็ต 83000