ชื่อวิทยาลัย

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

155  หมู่ที่ 3  ตำบลบางนอน 
อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000

077 – 811 – 393

3 หมู่6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

077 – 891 – 327

19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000

077 – 897 – 756

ที่อยู่ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพืี้นที่ภาคใต้ 2
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
178/1 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง ภูเก็ต 83000